Moderni valmistusteknologia

Randax-sähkömoottorin valmistuksessa sovellamme uusimpia menetelmiä ja teknologioita, kuten laservalmistusmenetelmää.

Lue lisää

Jäykkä, luja ja materiaalitehokas kennorunko


Hyvä integroitavuus

Sähkömoottorimme on joustavasti ja nopeasti integroitavissa.

Lue lisää


Asiakaskohtaiset ratkaisut

Toteutamme asiakaskohtaisesti suunniteltuja kokonaisuuksia tarvittavassa laajuudessa. Toimitamme joko pelkkiä sähkökoneita, sähkökone/taajuusmuuttaja-yhdistelmiä tai kokonaisia sähköteknologiaratkaisuja.

Tutustu asiakasratkaisuihin

<a class="button"><span>Lue lsd</span></a>

Sähkökoneet ja sähköjärjestelmät

Randax® -sähkömoottorit ja -generaattorit

Valmistamme asiakastarpeeseen suunniteltuja kestomagneettimoottoreita ja -generaattoreita. Teräskennorunkoiset Randax-moottorit vievät vähän tilaa ja ovat erittäin kevyitä perinteisiin ratkaisuihin verrattuna. Koneet mitoitetaan ja valmistetaan aina asiakastarpeet huomioiden. Rungon materiaali ja pinnoitustapa valitaan käyttökohteen olosuhteiden mukaisesti.

Randax-sähkökoneita voi käyttää sekä sähkömoottorina että generaattorina. Erinomaisen muunneltavuuden ja rakenneominaisuuksiensa vuoksi Randax-sähkömoottorit ja generaattorit soveltuvat erittäin laajasti useisiin käyttötarkoituksiin ja olosuhteisiin. Kestomagneettimoottorit ja -generaattorit voidaan helposti integroida käytettäviin laitteisiin.

Randax-kestomagneettimoottori
  • Pyörimisnopeus:
  • Teho:
  • Hyötysuhde:
  • Jännite:

500 - 6000 rpm

5-500 kW

Vastaa IE4-luokkaa

< 1000 V

Lue lisää Randax-sähkömoottoreista

Randax® -järjestelmät

Sähköjärjestelmämme sisältävät Randax-sähkökoneen lisäksi tarvittavan tehoelektroniikan ja ohjausjärjestelmän. Randax-järjestelmät soveltuvat useisiin käyttötarkoituksiin, esimerkiksi kulkuneuvojen voimansiirtojärjestelmäksi tai hajautettuun energiantuotantoon.

Lue lisää Randax-järjestelmistä

Ota yhteyttä

© 2011 Randax Oy. All rights reserved